Юридически услуги


Покупко-продажбата на недвижим имот е добре уреден законово   правен  въпрос с установени  правила и процедури, които защитават  собствеността и    другите вещни права и гарантират фактическото придобиване  и  неприкосновеност на недвижимата собственост. Въпреки това, ние  съветваме  винаги да се използват услугите на юрист за консултация и  съдействие при  покупко-продажбата на имот.

      Въз основана дългогодишния ни опит в сферата на сделките с недвижими  имоти, ние сме създали система за цялостно правно обслужване на нашите  клиенти.

 

Юридическите услуги, които предлагаме, включват:

 

✓  предварителни безплатни консултации по правни въпроси

✓  помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот

✓  проверки на собствеността

✓  проверки за тежести

✓  данъчни консултации

✓  подготовка на договори и нотариални актове

✓  щателна проверка на цялата документация по сделката, включително тази, изготвена от трети лица (например       документите за нотариално изповядване на сделката),с цел да се уверим, че интересите Ви са напълно защитени

✓  представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот в случай на нужда

✓  и всички други юридически услуги, касаещи конкретния случай

 

Юридическите услуги, които предлагаме, се извършват от дипломирани юристи с дългогодишен опит при осъществяването на сделки с недвижими имоти.

Предоставяйки Ви цялостна правна помощ, ние се стремим максимално да улесним процеса на покупко-продажба на недвижим имот, като по този начин допринасяме за успешното и безпроблемно осъществяване на това важно за всички наши клиенти събитие.